VILLA COUCOU LES AMIS  -  PINARELLU  -  CORSE

Algemene boekingsvoorwaarden:

1.0 Reservering:
1.1 Reserveren van deze woning geschiedt via internet of telefonisch.
1.2 Bij een boeking ontvangt u per mail of per post een factuur en boekingsformulier, welke u per omgaande getekend dient te retourneren.
1.3 Wij verzoeken u bij de boeking een bedrag van 30% van het gehele huurbedrag op onze rekening te voldoen, welke binnen 10 dagen na de boeking op onze rekening dient te zijn bijgeschreven.
1.4 Direct na ontvangst van uw aanbetaling versturen wij u uw boekingsbevestiging per mail of per post.
1.5 Zolang aan bovenstaande boekingsvoorwaarden niet is voldaan wordt de huurperiode van de woning niet door ons gereserveerd.
1.6 De huurperiode is te allen tijde een tijdelijke huur.

2.0 Betaling:
2.1 Wij verzoeken u bij de boeking een bedrag van 30% van het gehele huurbedrag op onze rekening te voldoen, welke binnen 10 dagen na de boeking op onze rekening dient te zijn bijgeschreven.
2.2 Het restant van het huurbedrag dient uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de huurperiode op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
2.3 Indien de huurovereenkomst wordt gesloten binnen een periode van 31 dagen voor de huurperiode, dient het volledige huurbedrag op onze bankrekening te worden bijgeschreven.
2.4 Indien het verschuldigde bedrag 14 dagen voor aanvang van de huurperiode niet op onze rekening is bijgeschreven, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. In dit geval zal de verhuurder de annuleringskosten, onder punt 3.0, bij u in rekening brengen.

3.0 Annuleren:
3.1 Iedere annulering dient schriftelijk per post of per mail aan ons kenbaar te worden gemaakt.
3.2 Bij een annulering van 6 maanden of meer voor aanvang van de huurperiode, zal volledige restitutie plaatsvinden van het aanbetaalde bedrag, minus de boekingskosten welke zijn gemaakt om de boeking tot stand te brengen.
3.3 Bij een annulering, in een periode van 3 maanden tot 21 dagen voor aanvang van de huurperiode, worden annuleringskosten van 60% van het totale huurbedrag bij u in rekening gebracht.
3.4 Bij een annulering van 21 dagen voor aanvang van de huurperiode, wordt de volledige huursom bij u in rekening gebracht. Tevens wordt het gehele huurbedrag bij u in rekening gebracht wanneer de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd (punt 2.4).
3.5 Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd aan de verhuurder. Tevens wanneer slechts 1 of meerdere personen het verblijf verlaten.
3.6 Het niet in gebruik kunnen nemen van de woning door oorlogen, stakingen, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, brand of andere omstandigheden waardoor de huurder niet op tijd of in zijn geheel geen gebruik kan maken van de woning zijn volledig voor rekening van de huurder, conform bovenstaande punten van betaling.
3.7 De kosten voor het invorderen van annuleringskosten zullen voor de rekening van de huurder zijn.
3.8 Restitutie van huursommen, om wat voor reden dan ook, vinden nooit plaats.

4.0 Bijkomende kosten:
4.1 Kosten van een verplichte wekelijkse (eind)schoonmaak bedraagt € 200,00/week, welke bij de huursom dient te worden opgeteld.
4.2 Er dient bij de reservering eenmalig een borgsom te worden betaald van € 1000,00
4.3 De borgsom zal na controle gedurende de eindschoonmaak van uw verblijf op uw bankrekening worden teruggestort, als blijkt dat u het huis op een nette manier heeft gebruikt.
De borgsom, of een gedeelte daarvan, zal niet terug betaald worden, wanneer blijkt dat het huis overmatig is bevuild, de meubelen/inrichting niet op hun plaats staan, de koelkast en de afwasmachine niet leeg zijn, het huisvuil niet is weggebracht, de BBQ vies is, er dingen in of om het huis kapot zijn of zijn vernield of dat er andere onvolkomenheden in het huis zijn aangetroffen.
4.4 Bij aankomst dient u het huis te inspecteren in de staat waarin u het huis aantreft. Er zal u een document ter ondertekening worden voorgelegd. U kunt op dit document opmerkingen plaatsen van onvolkomenheden welke u heeft aangetroffen tijdens uw inspectie. U mag het huis niet verlaten zonder inspectie!! Dit kan consequenties hebben voor de borg.
4.5 U bent verplicht aan te geven welke zaken in het huis kapot zijn of ontbreken. Wij willen het huis graag compleet houden voor alle huurders. Wij kunnen ontbrekende zaken aanvullen.
4.6 De huurprijs is inclusief de kosten van gas, water, elektra en belastingen.

5.0 Verzekering:
5.1 De huurder is verplicht een wettelijke aansprakelijkheids verzekering te hebben afgesloten, welke gedurende de huurperiode geldig is. In het geval deze verzekering niet is afgesloten, zullen wij de huurder bij o.a. schade persoonlijk aansprakelijk stellen.
5.2 De huurder is verplicht zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, welke de annuleringskosten zullen dekken. Bij het niet afsluiten van deze verzekering zal de huurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

6.0 Verplichtingen van de huurder:
6.1 Het huis is geschikt voor maximaal 8 personen. Kinderen ouder dan 4 jaar worden als persoon beschouwd. Meer personen mogen van deze woning geen gebruik maken.
6.2 Huisdieren zijn op het terrein van de woning NIET toegestaan.
6.3 In het huis mag onder geen voorwaarde worden gerookt. Ook buiten raden wij u sterk af te roken. De omgeving is buitengewoon brandbaar. Mocht er door toedoen van de huurder in en om de woning brand ontstaan, dan zijn de kosten van alle schade aan de eigendommen van de eigenaar en de schade voor derden, als mede de bijkomende kosten van alle schade voor rekening van de huurder.
6.4 Bij het gebruik van de barbecue, wijzen wij op het brandgevaar in de omgeving en van de woning. Ook hiervoor gelden de uitgangspunten als genoemd onder punt 6.3.
6.5 In de maanden juni, juli, augustus en september mag de open haard niet worden gebruikt in verband met brandgevaar. Ook hiervoor gelden de uitgangspunten als genoemd onder punt 6.3.
6.6 De huurder zal de woning aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt bij aankomst en zoals deze is beschreven op de internetsite. Hij zal de woning bewonen als een keurige bewoner, als ware het zijn eigen woning.
6.7 Meubelen en goederen dienen in de ruimten te blijven, waarin deze worden aangetroffen. Meubelen en goederen mogen niet buiten het gehuurde pand worden geplaatst. Verplaatste meubelen en goederen zullen aan het einde van de huurperiode weer op hun plaats worden teruggezet.
6.8 De huurder zal geen voorwerpen, vloeistoffen of zaken werpen in wastafels, toiletten, badkuipen, douches en afvoerputten werpen, waardoor de leidingen verstopt of chemisch vervuild kunnen raken. De kosten voor het verhelpen van o.a. de verstoppingen zijn de kosten van de huurder.
6.9 De verhuurder accepteert geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van ongevallen en gezondheid in welke vorm dan ook, in, rond of in de nabijheid van de woning.
6.10 Bij de sleuteloverdracht aan het einde van de huurperiode, zal de woning en alles wat daarbij hoort, worden gecontroleerd op schade en aanwezigheid, door de sleutelbeheerder.
6.11 Het serviesgoed dient na de huurperiode weer schoon in de kasten te worden geplaatst. De vaatwasser dient te zijn geleegd. Het huisvuil dient te worden gebracht in de daarvoor buiten het terrein bestemde vuilnisbakken.
6.12 De dekbedden, kussens en de matrassen dienen na het beëindigen van de huurperiode, schoon te worden achtergelaten door de huurder. De eventuele schoonmaakkosten van deze goederen zullen extra bij u in rekening worden gebracht.
6.13 Linnengoed, een handdoek per persson en hand- en keukenlinnegoed is aanwezig.

6.14 Er mogen geen stoffen die explosie- of brandgevaar veroorzaken worden aangebracht in of om de woning.
6.15 Wanneer een gasfles voor het kooktoestel leeg is, dient de sleutelbeheerder daarvan direct op de hoogte te worden gesteld. U dient de sleutelbeheerder de gelegenheid te geven een nieuwe gasfles aan te sluiten.
6.16 Huurders dienen geen overlast te veroorzaken voor omwonenden.
6.17 Op het terrein mag niet worden gekampeerd, in welke vorm dan ook. Ook niet met een camper!

7.0 Zwembad:
7.1 Het zwemwater en het zwembad zal niet door de gebruikers worden vervuild, in wel vorm dan ook. Alle kosten voor het vervangen van het zwemwater en het weer schoon maken van het zwembad zal door de huurder dienen te worden vergoed. Tevens ook vernielingen aan het Hydrodeck en de robot.
7.2 Het zwembad mag slechts worden betreden nadat u zich grondig heeft afgespoeld onder de buitendouche
7.3 Het zwemmen in kleding, met uitzondering van zwemkleding is niet toegestaan.
7.4 Wanneer het zwembad niet wordt gebruikt dient u het Hydrodeck van het zwembad te sluiten. Dit Hydrodeck dient tevens als beveiliging voor het in het water vallen van personen, tot een gewicht van 100kg.
7.5 Als het Hydrodeck van het zwembad geopend is, is de huurder volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruikers. Ouders dienen hun kinderen in dit geval goed in de gaten te houden. De verhuurder erkend in geen van de gevallen, met of zonder Hydrodeck, aansprakelijkheid voor ongevallen van personen in en rond het zwembad.
7.6 Het zwembad wordt regelmatig gereinigd. De huurder dient de sleutelbeheerder de gelegenheid te bieden voor het reinigen van het zwembad.
7.7 Mocht er een vervuiling van het zwemwater plaatsvinden, dan wordt de huurder verzocht deze vervuiling te verwijderen, of desnoods de sleutelbeheerder daarvan in kennis te stellen.
7.8 Indien door welke reden dan ook, de installatie van het zwembad uit zou mogen vallen en waardoor het zwemwater alg vorming vertoont of op een andere wijze onbruikbaar blijkt, buiten de schuld van de verhuurder, dan zal dit worden gezien als overmacht en wordt er geen restitutie van huurbedragen verleend. De verhuurder zal alles in het werk stellen om het gebrek snel te verhelpen.
7.9 De huurder wordt verzocht het zwembad te gebruiken als ware het zijn eigen zwembad.
7.10 Het zwembad is niet geschikt voor kinderen zonder zwemdiploma of voor kleine kinderen zonder begeleiding.

 

8.0 Verplichtingen van de verhuurder:
8.1 De huurder verplicht zich binnen 48 uur na aankomst in de woning, de eigenaar of de sleutelbeheerder op de hoogte te brengen van alle eventuele gebreken en/of afwijkingen.
8.2 Alle klachten zullen zo snel als mogelijk is door de verhuurder of de sleutelbeheerder worden opgelost, indien dit oplosbaar is en onder de huurvoorwaarden valt.
8.3 De verhuurder verplicht zich, nadat is voldaan aan alle hierin gestelde voorwaarden, de woning beschikbaar te stellen voor de overeengekomen huurperiode.

9.0 Aankomst en vertrek:
9.0 De aankomst is op een zondag na 17:00h, tenzij anders is overeengekomen.
9.1 Het vertrek is op een zondag voor 10:00h, tenzij anders is overeengekomen.
9.2 Het is mogelijk om met de sleutelbeheerder in onderling overleg een afspraak te maken over het eerder of later afleveren van de bagage op de dag van aankomst of de dag van vertrek. U kunt tijdens de eindschoonmaak het huis niet betreden.

10.0 Disclaimer:
10.1 De eigenaar besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden niet altijd worden voorkomen. De eigenaar is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.
10.2 Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden. Hierover heeft de eigenaar geen controle. De eigenaar is daarom niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het
feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking wordt gesteld legaal kan worden gebruikt.
10.3 Deze website evenals de inhoud van deze website is het intellectueel eigendom van de eigenaar van "Villa Coucou Les Amis”. De auteursrechten rusten bij de eigenaar en mogen niet worden gebruikt zonder de toestemming van de eigenaar, ongeacht het gebruikte medium.
 EHuurvoorwaarden downloaden

Privacy Nederlands English Français deutch